Multimedia

Droga książki

Droga książki w PAN Bibliotece Gdańskiej od momentu jej nabycia do momentu udostępnienia.   ...

Jan Heweliusz (PL)

Jan Heweliusz - chluba miasta Gdańska   ...

Hohannes Hevelius (EN)

Johannes Hevelius the pride of Gdańsk   ...

Johannes Hevelius (DE)

Johannes Hevelius   ...

Globus nieba

Globus nieba z 1728 roku, który na podstawie map Heweliusza sporządził Johann Gabriel Doppelmaier.   ...

Biblioteka Gdańska

Film przedstawia pracę poszczególnych działów PAN Biblioteki Gdańskiej   ...

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska